×

Konference „Mezinámi“

1. konference mezioborové spolupráce pro pomáhající profese Moravskoslezského kraje

21–22/9/2018

Kulturní a společenské středisko "Střelnice", Český Těšín

Cíl konference

Vybudovat propojenou síť odborníků v oblasti duševního zdraví Moravskoslezského kraje
Inspirovat se mimokrajskými odborníky
Zažít formou workshopů nové způsoby práce s klientem a spolupráce s kolegy

Program konference

Přednášky a diskusní panely


9.15–10.30
| Velký sál | MUDr. Martin Hollý: Reforma psychiatrické péče (P)

11.00–12.00 | Velký sál | Petra Hálková, DiS.: Dynamika prolínání tří pilířů podpory u rodiny vychovávající dítě s postižením (P)

12.00–13.00 | Velký sál | PhDr. Martin Lečbych, PhD: Rodinná terapie a osoby s psychózou (P)

14.15–15.30 | Velký sál | Mgr. Romana Straussová, PhD.: Intrevenční metoda O.T.A. v systému péče o dítě s PAS (P)

15.45–17.15 | Přísálí | Diskusní panel: Člověk s psychózou v síti služeb (moderuje MUDr. Michal Raszka, PhD.)

15.45–17.45 | Velký sál | Diskusní panel: Dítě s pervazivní vývojovou poruchou v síti služeb (moderuje Mgr. Jana Macečková)

Večerní kulturní program


18.00–20.00 
| Jazz klub | Divadlo improvizace ODVAZ (www.odvaz.eu)

20.30–22.30 | Jazz klub | Folk-rocková skupina Kafe@vlna (www.kafevlna.cz)

22.30– do rána | Jazz klub | volná zábava

Přednášky a workshopy

8.55–9.15 | Velký sál | Zahájení 2. dne

9.15–10.30 | Velký sál | PhDr. Bohumila Baštecká, PhD.: Moc v multidisciplinárním týmu (P)

11.00–12.00 | Velký sál | PhDr. Lenka Turková: Terénní multidisciplinární tým Jesenicka (P)

12.30–13.00 | Velký sál | PhDr. Lenka Turková: Otevřený dialog (W)

11.00–12.30 | Přísálí | Markéta Nováková: Cochemský model (P + W)

12.30–13.00 | Přísálí | Mgr. Ing. Romana Bélová: Podpora rodin s dětmi s postižením v rámci životních změn (P)

14.15–15.45 | Velký sál | PhDr. Bohumila Baštecká, PhD.: Moc v multidisciplinárním týmu (W)

16.15–17.45 | Velký sál | PhDr. Bohumila Baštecká, PhD.: Moc v multidisciplinárním týmu (W)

14.15–15.45 | Přísálí | Ing. Bogdan Siderek: Tým okolo dítěte (W)

16.15–17.45 | Přísálí | Ing. Bogdan Siderek: Multidisciplinární tým a tribal–leadership (W)

14.15–15.45 | Hudební salonek | MUDr. Jan Kubánek, Mgr. Marcela Kubánková: Práce s kruhy s využitím EFT (Na emoce zaměřená terapie) (W)

16.15–17.45 | Hudební salonek | MUDr. Jan Kubánek, Mgr. Marcela Kubánková: Práce se sny a s kruhy (W)

14.15–15.45 | Galerie Půda | Bc. Petra Hálková, Dis.: Multidisciplinární podpora × rizika přetížení rodiny (W)

16.15–17.45 | Galerie Půda | Bc. Petra Hálková, Dis.: Multidisciplinární podpora × rizika přetížení rodiny (W)

14.15–15.45 | Malý salonek | MUDr. Jan Hálek: Vznik Mobilního hospicu (P+W)

16.15–17.45 | Malý salonek | MUDr. Jan Hálek: Nově vznikající služba a její zařazení do stávající sítě (W)

18.15 | Velký sál | Ukončení konference

Organizace

Cena odborného programu na oba dva dny: 500 Kč

Cena kulturního programu: 100 Kč

Na konferenci je možné se přihlásit prostřednictvím on-line přihlašovacího formuláře, příp. e-mailem na adrese mezinami2018@gmail.com.

Máte-li jakékoli dotazy, kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese mezinami2018@gmail.com.

S ohledem na omezený počet účastníků uveďte v přihlášce, o jaké workshopy budete mít zájem. V případě velkého počtu zájemců budou upřednostněni ti, kteří o workshop projeví zájem dříve.

Konference se koná pod záštitou psychosomatické kliniky CNS Centrum Třinec, s.r.o. a Asociace klinických psychologů ČR, pobočka Ostrava.

Záštitu nad konferencí převzal náměstek hejtmana MSK Jiří Navrátil, MBA a Ing. Vít Slováček – starosta města Český Těšín.