Děkujeme účastníkům konference ,,Rozumíme si?“ za dobrou atmosféru a živou diskusi. Pro zájemce bude prezentace zavěšena v brzké době pod stránkou ,,Ke stažení“.

Markéta Nováková: Cochemská praxe (22.9.2018 na konferenci MEZINÁMI)

Cochemská praxe – interdisciplinární spolupráce: nejefektivnější postup z pohledu kapacity, schopností, know-how a času

Cílem workshopu je představit principy interdisciplinární spolupráce v rámci řízení ve věci péče o nezletilé. Seznámit účastníky s hlavními klíčovými nástroji a výhodami tohoto postupu při řešení rodičovského konfliktu. Otázky, diskuse a role play – nabídnou lepší vhled a pochopení změny přístupu v práci s rodiči a spolupráci s kolegy s ostatních oborů (právo, psychologie, sociologie).

www.cochem.cz

8.12.2017 – Workshop inspirovaný EPIC Assist: Podpora zaměstnávání a udržení zaměstnání u osob se znevýhodněním

Jedinečná možnost celodenního workshopu odrážející praxi vzdálené Austrálie (organizace Epic Assist) nad blízkými problémy. Součástí workshopu je seznámení s přístupem ,,Start with why“ (Simon Sinek). Vede Mgr. Lukáš Slavík a Mgr. Tereza Houšková

Proběhne 8.12.2017 ve Kulturním a společenském Středisku KaSS (Český Těšín), 9:00-15:00     (max. 15 účasníků)

Akce je pro účastníky zdarma díky podpoře Epic Assist

V případě zájmu pište na mdt.rovnovaha@gmail.com

,,Má pozitivní zkušenost s praxí v Austrálii spočívá nejen v tom, že je nutné uvědomit si, proč onu práci dělám. Když si člověk uvědomí, co dělá, odkryje další své hodnoty a může do práce vkládat více a přitom nalézat větší pracovní naplnění anebo naopak pro své štěstí může definitivně změnit práci. V Austrálii jsou v neziskovém sektoru oproti zdejším podmínkám mnohé rozdíly, které by Český pracovník mnohdy ani neuvítal. Příkladem mi jde hrdost pracovníků a jejich naprostá oddanost organizacím, kde si nedovolí nosit něco jiného, než uniformy dané organizace od drobných jmenovek až po celistvý dresscode. V závěru jsem z těch uniforem byl tak zmaten, že pokud se v mnohahlavé organizaci objevil někdo v odlišné uniformě s otázkou, jak mi může pomoci, nevěděl jsem, zda se tázat na věci ohledně práce a nebo si objednat hranolky… :-).  Jako  důležitá věc se mi potvrdila změna pohledu z klienta na člověka, která je přítomna i zde. Tuto nutnou transformaci vnímám jako jeden z dalších prvků deinstitucionalizace a krokem k sociální inkluzi.“           Lukáš Slavík