Spolek Rovnováha

Proč jsme vznikli?

Jsme lidé z různých oborů, jejichž společným polem je pomáhání a rozvoj. Mezi hodnoty, kterých si vážíme a které chceme činností předávat, je spolupráce, profesní pokora a hledání nových možností vedení případu, léčby a celkové péče o lidi s duševními nebo sociálními problémy.


Pro koho pracujeme a komu nabízíme služby:

Jednotlivým pracovníkům i týmům sociálních pracovníků, zdravotníků (praktických lékařů, pediatrů, psychiatrů, neurologů, klinických psychologů, fyzioterapeutů a všech dalších lékařských i nelékařských profesí) a pedagogů. K naší činnosti patří organizace a propagace multidisciplinárních týmů, vzdělávací programy a příprava konference ,,Mezinámi“

Kolibříka…

…jsme zvolili pro naše logo jako symbol rovnováhy. Jedná se o ptáka, který v pohybu dokáže vytvářet stálost na jednom místě. I my se snažíme zachovat dynamiku rozvoje při současné stabilitě a jistotě – klientů, odborníků a institucí.