Mgr. Lukáš Slavík

Mgr. Lukáš Slavík
Působím jako speciální pedagog na dvou základních školách v Olomouckém kraji, přičemž svůj zájem upírám nejen k rozvoji dětí, žáků jejich rodičů a ostatních zainteresovaných, ale i k expresivním terapiím, jež byly součástí mého vysokoškolského studia Speciální pedagogiky zaměřené na dramaterapii. Dále jsem od roku 2013 do roku 2016 působil jako lektor primární prevence v organizaci Kappa-Help, kde jsem také absolvoval kurz školního metodika prevence.