Multidisciplinární týmy

Co je to Multidisciplinární tým (MDT)?

Porada odborníků vedená facilitátorem. Odborníky spojuje stejný klient / pacient nebo rodina. V čase 90 minut se tým po prezentaci případu z pohledu různých odborností snaží najít nový pohled nebo přístup k léčbě. Tým odborníků může být z různých institucí, organizací, ambulancí, škol nebo sociálních služeb. Přizváni jsou všichni odborníci: sociální pracovníci, psycholog, psychiatr, neurolog, praktický lékař, pediatr, logoped, pedagogové a speciální pedagogové. Tým je veden nezaujatým facilitátorem, který se stará jen o konstruktivní a vyváženou komunikaci týmu směřující k cíli. Záměrem je jakýkoliv posun ve vedení nebo léčbě, zesílení spolupráce klienta a propojení odborníků.

Jak uspořádat tým ohledně mého klienta?

Prvním krokem je obrátit se na koordinátora MDT. Budou Vám zaslány dokumenty pro informovanost klienta a formulář o požadovaném složení týmu (seznam dalších odborníků přizvaných k týmu). Koordinátor se bude snažit najít čas a prostor pro uspořádání MDT dle možností všech přizvaných, včetně facilitátora.  Do týdne od ukončení MDT bude zaslán výstup, na kterém se tým dohodnul,  a případně návrh dalšího termínu pro setkání týmu.

Aktuálně se setkávají MDT skupiny v Nemocnici Český Těšín (především psychosomatická problematika) a ve středisku Lydie (raná péče a stacionář Slezské Diakonie), které se pravidelně setkávají nad případy chronických klientů doposud rezistentních v léčbě. O MDT jsme zatím přednášeli na 8. Moravském kazuistickém semináři pracovníků v rané péči v Olomouci, na V. Konferenci pracovníků v rané péči v čr  a na klinicko-psychologickém sympoziu Asociace klinických psychologů v Malenovicích. Další prezentace proběhne v Třinci na konferenci Slezské Diakonie dne 13.11.2017

Více informací o MDT  Vám rádi podáme mailem, telefonicky či osobně – obraťte se na nás.

mdt.rovnovaha@gmail.com