,,Tým okolo dítěte” aneb krátký report z konference ,,Raná péče pro 21.století”

Na přelomu víkendu a pracovního týdne (10.-11.12.2017) proběhla v Hotelu Skanzen inspirativní konference, a to ve velice příjemné atmosféře. Jak napovídá název, hlavním tématem byla raná péče – tedy sociální služba sloužící k podpoře a rozvoji dítěte s postižením. Službě byla věnována pozornost především v kontextu multidisciplinární spolupráce pracovníků rané péče, lékařů, psychologů, pedagogů a v neposlední řadě rodičů dítěte.

V příjemné atmosféře jsme mohli nasávat praxi a diskutovat s odborníky z jiných evropských zemí. Utkvěla mi jména kolegů z Holandska (Sara van der Lught), Rakouska (Claudia Hofburger-Krug, Sigfried Holzschuster) a Velké Británie (Peter Limbrick). Díky workshopům  v menší skupince a profesionálnímu tlumočení byl dostatečný prostor pro všechny otázky i odpovědi. Pro mě osobně byl velice inspirující model Petera Limbricka – TAC, neboli ,,Týmu okolo dítěte” (,,Team Around the Child”). Kromě klasického propojení spolupráce všech, kteří s dítětem pracují, se tento model zaměřuje na šetrnost v množství nabízené péče. Jeden z odborníků je pro rodinu a dítě stěžejní, a ostatní kolegy má jakoby ,,za zády”. Sdílí s nimi své pozorování, zkušenosti, a je otevřen mezioborové diskusi a doporučením. Zajímavý je model TAC také svými principy, které odrážejí silné hodnotové zakotvení. Za všechny zmíním například respekt k jedinečnosti každého dítěte a každé rodiny a snahu o uspokojení potřeb celé rodiny. Směrem k odborníkům mě fascinuje tzv. horizontální přístup, o němž napsal Limbrick dokonce knihu s trefným názvem  ,,Horizontal Teamwork in a Vertical World”.

Složení účastníků konference čítalo kromě pracovníků rané péče také lékaře, logopedy, psychology, rodiče z klientských rodin a radní Zlínského kraje. Tímto zastoupením jsme již jeden velký a funkční multidisciplinární tým vlastně vytvořili!

Celé setkání odborníků bylo financováno pomocí dvou projektů „Profesionalizace“ (ESF) a projektu „Pošleme to dál“, který byl financován Nadačním fondem Avast.  Oběma subjektům patří velké DÍKY.

Jakub Majetny

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

42 − 40 =