TÝM OKOLO DÍTĚTE PRO ČR

Spolek Naše rovnováha plánuje na druhou polovinu roku 2018 a celý rok 2019 projekt pro proškolení a následnou realizaci multidisciplinárních týmů pro Českou republiku. Konkrétně se bude jednat o metodiku Petera Limbricka – TAC (Team Around the Child). V rámci projektu proběhne 5-denní proškolení Peterem Limbrickem v ČR, doplněno o blok pro adaptaci na českou praxi, a následně informovanost odborné i laické veřejnosti o TAC a realizace konkrétních týmů v krajích, v nichž budou facilitátoři a koordinátoři operovat. Týmy budou pro všechny odborníky ze sociálního, zdravotního a školního resortu, organizovány vždy okolo konkrétního dítěte / rodiny. Organizaci (čas, místo) má na starost koordinátor, vedení 90 minutového týmu facilitátor.

TAC je užitečné u dětí s mnohočetnými potřebami (tedy všechny děti, jenž mají problémy ve více než jedné oblasti) a cílem je propojení odborníků, kteří již s dítětem / rodinou pracují, a to v jednom čase a na jednom místě za účelem konstruktivní řízené diskuse – společně s rodiči. Velmi vhodná je pro děti využívající ranou péči, péči hospicu, ale také pro děti docházejících do psychiatrických či psychologických ambulancí.

Odbornou garanci nad projektem přijala PhDr. Bohumila Baštecká PhD.

Fáze projektu:

I. Školení facilitátorů (Peter Limbrick – simultánně tlumočeno) a koordinátorů – červenec  2018

II. Realizace konkrétních TAC v jednotlivých krajích ČR (9/2018-12/2019)

III. Individuální supervize pro facilitátory a koordinátory a společné setkání ke sdílení zkušeností (9/2018-12/2019)

IV. Multidisciplinární konference v Českém Těšíně a v Praze (včetně zahraničních hostů) – 9/2018 a 12/2019

V. Výzkum efektivity TAC

Realizace TAC bude v rámci projektu zdarma dostupná všem pomáhajícím pracovníkům napříč resorty zdravotním, sociálním a školským. Budete li Vy / Vaše organizace chtít této služby využít, nebojte se na nás obrátit!

S TAC již máme cca roční praxi v Moravskoslezském kraji – a to v oblasti rané péče, předkošlních dět s poruchami řeči a poruchami chování, psychosomatickými problémy a s dospívajícími s psychotickou zkušeností. Vnímáme ji jako nesmírně efektivní, v mnohém revoluční v přínosech pro dítě, rodinu, odborníky i kraj. Pojdťe se připojit!

Těšíme se na spolupráci!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

19 − 13 =