Mgr. Jakub Majetny

Mgr. Jakub Majetny

 

Mgr. Jakub Majetny

Předseda spolku

Rovnováha pro mne znamená prostor k vytváření spojení mezi obory pomáhajících profesí a k podpoře jednotlivých pracovníků. Činností spolku se snažím šířit filozofii sdílení a setkávání odborníků nad případem, ve které vnímám vyšší kvalitu péče o klienta a vyšší životní spokojenost pracovníků, vycházející ze synergie týmu a vzájemného obohacení.

Mezi mé aktuální cíle patří organizace multidisciplinárních týmů v Moravskoslezském kraji a podpora neziskových organizací formou odborných konzultací a vzdělávání. Věřím, že spolupráce odborníků je cesta, kterou se dají hledat řešení tam, kde se zatím žádná jiná neobjevila.

Mojí hlavní profesní náplní je provozování ambulance Psychologie Těšín, kde působím jako klinický psycholog a psychoterapeut. Je to právě pozice psychologa, ze které si uvědomuji nutnost efektivně koordinované péče.

Contact Me

  • Office

    608 153 311

  • Email

    majetnyjakub@gmail.com